اخبار::تودیع و معارفه مدیرعامل جدید
تودیع و معارفه مدیرعامل جدید

تودیع و معارفه مدیرعامل جدید

در مورخه سوم مهرماه جاری با حضور مدیرعامل و هیئت مدیره محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار طی حکمی جناب آقای مهندس حبیب اله عبد خدایی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کران دریا معرفی گردید. در ضمن با ارائه تقدیر نامه از زحمات آقای مهندس علیرضا سمیعی کدکنی تقدیر و قدردانی شد