کران دریا:: پروژه ها

پروژه های کران دریا

پروژه انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان - هیرمند 1

عنوان پروژه

پروژه انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان - هیرمند 1

مشخصات پروژه

طرح و ساخت ( EPC ) انتقال وتوزیع آب به اراضی دشت سیستان محدوده هیرمند - واحد عمرانی ( 1 ) با سطح خالص 2600 هکتار

جزئیات و تصاویر

سایر پروژه ها

قبلی بعدی